SPED nabízí pomoc při žádostech o dotace týkající se vody

19. července 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pramen Mělnická Vrutice

Problémem velkých, ale také malých projektů chránících majetek před následky nedostatku vody i povodní, jsou finance. Připomíná to článek na webu parlamentnilisty.cz.

„Obce často nejsou blíže obeznámeny se všemi možnostmi dotací a procesem jejich realizace,“ říká Richard Budzák, mluvčí Sdružení evropských dotací (SPED). Podle něj obce selhávají v podávání žádostí a zbytečně se spoléhají pouze na specificky vypsané programy. Podle SPED ale mohou obce čerpat nejen programy na zajištění pitné vody občanům či realizaci protipovodňových opatření, ale i programy, které se prioritně vztahují k sekundárním problémům vodohospodářství. Patří mezi ně například dotace na kanalizace, dotace na úpravny a čističky vod, dotace pro hospodaření se srážkovými vodami, dotace na stabilizaci svahových nestabilit. Částečně pak lze využít i programy na první pohled vzdálené – třeba dotace na péči o vzácné druhy rostlin a živočichů či dotace na místní rozhlas.

Sdružení příjemců evropských dotací Sdružení příjemců evropských dotací je zájmové sdružení příjemců dotací, kteří usilují o transparentní procesy dotací a ochranu malých žadatelů. Cílem sdružení je mj. pomoci místním zastupitelům při budování, ochraně a zvelebování obcí prostřednictvím poradenství, informačního servisu a sdílení zkušeností členů sdružení s dotačními procesy. Veškeré aktuality ze světa dotací najdete na webu sdružení.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace