SOVAK vyhlašuje výběrové řízení na post výkonného ředitele

19. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SOVAK - kapky - výstava VODKA 2013 - IMG_2396_A

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vypsalo výběrové řízení na pozici výkonného ředitele s předpokládaným datem nástupu do funkce od počátku dubna letošního roku. Konkrétní podmínky uvádí následující dokument.

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Novotného lávka 5, Praha 1, vypisuje výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/ku SOVAK ČR:

Rozsah činnosti:

 • řízení a zajištění organizační agendy sekretariátu;
 • výkon usnesení, případně jiných rozhodnutí představenstva;
 • organizace odborných akcí pro členy SOVAK ČR;
 • organizace účasti SOVAK ČR v mezinárodních organizacích;
 • vedení ekonomické, personální a mzdové agendy SOVAK ČR;
 • příprava podkladů pro jednání představenstva a valné hromady SOVAK ČR;
 • organizování činností a výstupů odborných komisí SOVAK ČR;
 • zajištění informační činnost pro členy SOVAK ČR a vydávání materiálů pro činnost SOVAK ČR;
 • příprava a organizace valné hromady, představenstva, dozorčí rady a odborných komisí;
 • distribuce a naplňování závěrů a usnesení valné hromady a představenstva;
 • vydávání časopisu SOVAK a pravidelných interních a ext. komunikačních sdělení;
 • pravidelná komunikace s orgány státní správy (klíčová ministerstva, působící v oboru veřejných vodovodů a kanalizací), ostatních odborných asociací a členy PSPČR;
 • pravidelná komunikace s členy SOVAK ČR a členy představenstva.

Kvalifikační požadavky:

 

 • vysokoškolské vzdělání;
 • min. 10 let odborná praxe v utilitním oboru;
 • min. 5 let praxe v manažerské pozici;
 • zkušenost s prací s orgány státní správy či odbornými utilitními sdruženími;
 • kompletní znalost kancelářského balíku MS Office či ekvivalentního;
 • znalost anglického jazyka na úrovni třídy B;
 • bezúhonnost;
 • řidičský průkaz sk. B.

Výhodou je zkušenost s prací v odborných sdruženích a práce s legislativními návrhy v utilitním oboru a také aktivní znalost druhého cizího jazyka mimo AJ. 

Místo výkonu práce: ČR

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 4. 2015 nebo dle dohody

Písemné přihlášky k výběrovému řízení s profesním životopisem a kopiemi příslušných dokladů potvrzujících požadovanou kvalifikaci zasílejte do 31. 1. 2015 do 12.00 hodin na adresu:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Obálku označte „Výběrové řízení“.

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace, Výběrová řízení