SOVAK pořádá seminář o nakládání s odpadními vodami

2. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ÚČOV Praha - IMG_4533

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pořádá v pondělí 26. ledna ve svém sídle v Praze 1, Novotného lávka 5, od 8.30 hodin seminář „Nakládání s kaly z Čistíren odpadních vod“ (ČOV). Sdružení o tom informuje na svých webových stránkách.

Mezi témata semináře patří podle pozvánky Zákon o odpadech a prováděcí předpisy – současný stav a návrh změn, Produkce a způsoby nakládání s kaly z ČOV, Novela normy TNV 758090 – hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod, Požadavky pro nakládání s odpady, Podmínky hygienizace kalů, Využití kalů dle ČSN P CEN/TS 13714 – Charakterizace kalů – nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití a odstranění, Odběry vzorků kalů a stanovení mikrobiologických parametrů dle stávajících předpisů nebo Zpracování dovážených odpadů na ČOV.

Zájemci o akci se mohou do 21. ledna hlásit na některý z následujících kontaktů: SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, fax: 221 082 646, e-mail: sucha@sovak.cz

Zdroj: SOVAK ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace