SOVAK podporuje současný systém regulace cen vody

18. června 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

Barák -

Po provedených školeních ministerstva financí a po bližším seznámením s Cenovým výměrem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) přesvědčeno o správném způsobu regulace cen vody v ČR. Uvedl to šéf SOVAK František Barák.

Podle jeho slov je způsob regulace a především upřesnění pravidel pro regulaci přiměřeného zisku kroky správným směrem a vedou ke zvýšení míry ochrany spotřebitele a transparentnosti a k větší srozumitelnosti zákonných norem při cenotvorbě. V rámci vodohospodářství působí v České republice 5300 vlastníků vodohospodářského majetku a 2200 provozovatelů. Regulační pravidla musí být proto natolik univerzální, aby postihla tuto širokou paletu modelů a smluvních vztahů.
Cenový výměr 01/2012 zavádí zcela univerzální regulační pravidlo, jehož jasným cílem je na jedné straně ochrana spotřebitelů a na straně druhé srozumitelnost platné legislativy při respektování rozmanitostí provozovatelů i vlastníků vodohospodářského majetku. Podle Baráka zavádí definovaný způsob regulace zisku regulaci zisku bez ohledu na to, zda službu provozuje sám vlastník nebo ji provozuje v rámci oddílného modelu soukromý nebo veřejný provozovatel. A tato skutečnost je z pohledu spotřebitele podstatná.
Způsob regulace zisku nastavený ministerstvem respektuje i potřeby malých obcí, kdy nastávají i případy, že provozování vodohospodářské infrastruktury je nezajímavé pro kapitálově silné subjekty. SOVAK dále vyjadřuje názor, že jedním z nejúčinnějších nástrojů regulace je soutěž mezi provozovateli. Státem stanovená pravidla tak určují horní nepřekročitelné limity, které jsou soutěží dále optimalizovány.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace