SOVAK ČR vítá aktivitu ÚKZÚZ v oblasti přípravků na ochranu rostlin

5. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ASZ - 2 - krajina - řepka - postřik - IMG_8259

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) vítá materiál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) „Ochrana zdrojů pitné vody“, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Publikace od autorů Lenky Klaškové a Pavla Mináře shrnuje regulaci (zákaz či omezení použití) přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech prvního a druhého stupně podzemních a povrchových vod. Podle SOVAK mají pesticidní látky a jejich metabolity vysokou persistenci v podzemních a povrchových vodách a případné znečištění je technologicky při zpětné úpravě vody na vodu pitnou velmi obtížně řešitelné. Mezi doporučená opatření v zemědělství mimo omezení použití uváděných přípravků rostlinné péče patří uplatňování protierozních opatření, každoroční změny ve skladbě rostlin nebo budování zatravněných pásů retence.

Publikace je k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace