SOVAK ČR: Také recyklace odpadních vod je součástí oběhového hospodářství

1. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

louže - IMG_5795

Nedostatkem současných aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) je absence přesahu mezi obory. Poukazuje na to ve svém stanovisku k prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Plné znění stanoviska níže:

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal dne 10. 2. 2017 Prohlášení k oběhovému hospodářství, ve kterém vyjadřuje plnou podporu pro přeměnu odpadů na zdroje, ovšem vždy při zvážení případných dopadů nových schémat na udržitelnost a konkurenceschopnost českého průmyslu a podnikatelské sféry.

SOVAK ČR tuto iniciativu vítá a plně podporuje. Co je ovšem nedostatkem současných aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) je absence přesahu mezi obory. Je proto zcela logické podporu rozšířit i do oblasti projektů oběhového hospodářství v zemědělství a ve vodním hospodářství. SOVAK ČR vnímá tuto potřebu jako prioritní mimo jiné i vzhledem ke klimatickým změnám a nutnosti zajistit vyšší míru využívání vyčištěných odpadních vod v oblastech nevyžadující kvalitu pitné vody. Prioritou je také bezesporu nutná recyklace materiálů a živin, obsažených v odpadních vodách a odpadních produktech vznikajících v průběhu úpravy pitných vod a čištění vod odpadních. SOVAK ČR se zde plně staví za publikovaná stanoviska evropského sdružení EurEau, kde je
SOVAK ČR řádným členem (http://www.eureau.org/index.php/consultations).

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR

Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR najdete na:

http://www.spcr.cz/images/SPCR_Prohlaseni_Obehove_hospodarstvi_prohlaseni_FINAL.pdf

Zdroj: www.sovak.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace