SOVAK ČR se chce aktivně podílet na novele vodního zákona

28. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

voda dřez odpad odpadní vody - IMG_8118

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) ČR vítá možnost diskuze nad připravovanou novelou vodního zákona, kterou inicioval Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sdružení to uvádí na svých webových stránkách.

Sdružení je připraveno k odborné argumentaci pro všechny subjekty, na které navržené změny novely vodního zákona dopadají. „SOVAK nezpochybňuje nutnost revize některých poplatků, ovšem musí být vždy respektována schopnost českých zákazníků a podnikatelských subjektů nárůst nákladů absorbovat i zachovat systém poplatků v relevantních hladinách oproti ostatním členským zemím EU,“ uvádí se na stránkách sdružení..

Vyvolané investice (zejména na kanalizační síti a návazně na čistírnách odpadních vod, kam budou nově přiváděny významně vyšší objemy vod vzhledem k navržené změně hospodaření se srážkovými vodami) musí být přijatelné pro města a obce, což návrh novely dostatečně nevyhodnocuje. „Optimální cestou namísto výběru nových poplatků je tak tlak na vlastníky, aby tyto prostředky na taková opatření v cenách vodného a stočného vytvářeli a přímo používali na požadovaná opatření. Řada technických úprav novely navíc zcela zpochybňuje existující a fungující systém kontroly vypouštění odpadních vod, což je nepřijatelné,“ zdůrazňuje SOVAK.

K uvedené novele vodního zákona vydal stanovisko také Odborový svaz Dřevo Lesy Voda
– stanovisko ke stažení zde
Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace