SOVAK ČR podporuje rozvoj výzkumu a využití odpadních vod v prevenci sucha

27. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Beneš sušení kaly - IMG_7335

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) se plně ztotožňuje v rámci připomínkového řízení k dokumentu „Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020″ se stanoviskem Hospodářské komory k uvedenému materiálu.

SOVAK ČR vnímá v materiálu absenci důležitých cílů a ustanovení, která by měla reagovat na závažné problémy a výzvy oboru veřejných vodovodů a kanalizací v kontextu měnících se klimatických podmínek, rostoucích znalostí o vlivu mikropolutantů i tlaku na maximalizaci aplikace podmínek oběhového hospodaření.

Z toho důvodu doporučuje o doplnění cílů v oblasti:

  1. podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro odstraňování specifických polutantů, jako jsou například pesticidy, léčiva, hormony;
  2. legislativní úpravy možnosti a povinnosti při využívání vyčištěných odpadních vod jako nástroj pro boj proti následkům sucha;
  3. Podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro recyklaci fosforu z odpadních vod a čistírenských kalů;
  4. podpory výzkumu a legislativní úpravy termického či chemického využití kalů s recyklací nutrientů a organických látek.

Detaily k uvedeným dokumentům i jejich znění lze nalézt na webové stránce SOVAK ČR, na adrese www.sovak.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Komentář týdne, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace