SOVAK ČR nabízí spolupráci při přípravě novely vodního zákona

23. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Vlasák - Barák - SOVAK - IMG_1769_zmens

Dopisem na náměstka ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleše Kendíka se obrátilo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), aby deklarovalo svou připravenost podílet se na přípravě novely vodního zákona.

Sdružení v této souvislosti poukazuje na obdobný postup Ministerstva průmyslu a obchodu, které v rámci úpravy energetického zákona přizvalo ke spolupráci Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení České republiky, jejichž zástupci by měli působit v nové pracovní skupině. SOVAK ČR nabízí Ministerstvu zemědělství spolupráci při přípravě novely vodního zákona zaměřené na problematiku zvládání nepříznivých následků sucha a obdobnou aktivitu s analogickým záměrem v rámci zákona o vodovodech a kanalizacích. „SOVAK ČR je připraven k tomuto dialogu zajistit řadu expertů zabývající se problematikou z hlediska jak vlastníků, tak i provozovatelů vodohospodářské infrastruktury,“ píše se v uvedeném dokumentu.

V současné době má SOVAK ČR 115 řádných členů a 127 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a přes 98 procent těchto odpadních vod čistí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace