Soutok Moravy a Dyje můžete obdivovat po novém dřevěném chodníku

24. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

povalový chodník

Jihomoravský kraj ve spolupráci s podnikem lesy ČR lépe zpřístupnil turistům soutok Moravy a Dyje a to mimo jiné vybudováním povalového chodníku. Uvedla to mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková.

Práce byla součástí projektu „Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury cestovního ruchu na česko-rakouské hranici“.

Došlo i ke  zpevnění nájezdu, úpravě prostranství kolem historického hraničního kamene a umístění šesti  informačních tabulí.

Celková délka povalového chodníku u soutoku je 790 m v šířce 1,8 m. Území stavby se nachází v lokalitě Soutok na katastrálním území města Lanžhot, v Biosferické rezervaci Dolní Morava.

Oblast Soutoku náleží k významným vodohospodářským oblastem jižní Moravy, která zabezpečuje v rámci protipovodňové ochrany snížení kulminačních průtoků v celé této oblasti včetně  významného vlivu na území Slovenska a Rakouska. Oblast je ve správě Povodí  Moravy, s.p., které zde letos úspěšně dokončilo realizační část mezinárodního projektu s názvem Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje. Akce představovala stavební zásahy vedoucí k bezprostřednímu zlepšení nynějších vodohospodářských poměrů a také celkovému zajištění bezpečnějšího a efektivnějšího využívání poldru Soutok.

Naše voda, foto: JMK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině