V soutěži o nejlepší protipovodňová opatření zvítězila nádrž na Dobřínském potoce

12. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

rybník částečně zarostlý - 08

Vodní nádrž na Dobřínském potoce na Uherskohradišťsku zvítězila v kategorii „Protierozní a vodohospodářská opatření“, kterou vyhlašuje spolu se Státním pozemkovým úřadem Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPU).

Komora o tom informuje na svých webových stránkách. Na druhém místě se umístil projekt II/3 nazvaný Protipovodňová opatření v k.ú. Třísov realizovaný Státním pozemkovým úřadem Český Krumlov, na třetím pak Poldr 3 „Nad Koupalištěm,“ který přihlásil do soutěže Státní pozemkový úřad v Hradci Králové.

V kategorii „Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí“ obsadily první místo dva projekty – Projekt III/7 Vodní nádrž s biocentrem LBC 2 od Státního pozemkového úřadu Vyškov a III/8 Lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou od Státního pozemkového úřadu Chrudim. Na druhém místě skončilo biocentrum R 51 Kaltouz s označením III/2 realizované Státním pozemkovým úřadem Hradec Králové, na třetím pak Malá vodní nádrž PEO 01 s registračním číslem III/3, kterou do soutěže zaslal Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou.

Zdroj: ČMKPU, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství