Sokoli stěhovaví se vracejí do české krajiny. Pomáhají i komíny Veolie

Aktualizováno 10. března 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Vodovody a kanalizace

bud

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně instalovala na svém komínu za účelem podpory biodiverzity na provozech skupiny Veolia v České republice umělá hnízda pro sokoly stěhovavé. Sokoli historicky do české krajiny patří a představují například přirozenou alternativu v boji proti přemnoženým holubům.

Toto západočeské město nebylo mezi závody skupiny Veolia v České republice vybráno náhodou. Sokoli
stěhovaví se do naší krajiny postupně vracejí právě od našich západních sousedů z Německa a Rakouska.
„Jsme zvědaví, zda si nové budky ve výšce 95 metrů na našem komínu sokoli vyberou a zda se dokonce podaří
vyvést mladé,“ řekl Martin Brůha, jednatel společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně. „Věřím, že pokud
budeme úspěšní, tak se postupně přidají i teplárny a elektrárny v jiných městech, kde naše skupina působí.
Náklady na pořízení hnízd nebyly vysoké. Můžeme však výrazně pomoci dobré věci a našim partnerům z obecně prospěšné společnosti ALKA Wildlife, která vše zastřešuje,“ dodal.
Populace sokola stěhovavého byla v sedmdesátých letech dvacátého století v tehdejším Československu v důsledku používání pesticidů v zemědělství vyhubena. Od sedmdesátých let jsou registrována nová hnízdění, ale k výraznějšímu posunu dochází až v posledních letech. Dnes už se postupně počet volně žijících párů zvýšil
a odhaduje se na šedesát. Za uplynulých pět let byla v České republice hnízda instalována ve dvaceti energetických areálech. V polovině  z nich sokoli zahnízdili a vyvedli 29 mláďat. Spolu s hnízdy umístěných na
jiných místech než v průmyslových areálech to je dokonce už 72 mláďat. V našich podmínkách snáší samice na
přelomu března a dubna tři až čtyři vejce. Po měsíci se mláďata líhnou a hnízdo opouští začátkem června, ale
rodiče je ještě dva měsíce krmí.
„Podporou hnízdění sokolů vyjadřují teplárny svůj přátelský vztah k životnímu prostředí. Dokonce se očekává, že
počet párů na lidských stavbách postupně předčí hnízdění na přirozených hnízdištích,“ upozorňuje ředitel
Teplárenského sdružení České republiky Martina Hájek a pokračuje: „Ornitologové skutečně pečlivě vybírají
vhodné lokality a úspěšnost umělých hnízdišť je vynikající.“
Naše voda
Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace