V Soběslavi zkontrolují mobilní hrazení proti povodni

Aktualizováno 10. května 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

V sobotu 11. května 2013 proběhne kontrolní zkouška instalace mobilního hrazení, které je součástí protipovodňových opatření na pravém břehu Lužnice a obou březích Černovického potoka v Soběslavi. Oznámila to dnes mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Instalace bude probíhat od ranních hodin, demontáž pak v odpoledních hodinách.

Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém břehu Lužnice v délce téměř 1,5 kilometru a na obou březích Černovického potoka. V předchozích letech bylo toto území zaplavování již i při průtocích jednoleté povodně.

Současná ochrana je navržena na případný průchod padesátileté povodně. Jedná se vesměs o navyšování stávajících nábřežních zdí, zemní hráze a nově budované zídky v kombinaci s mobilním hrazením. Zkouška probíhá v rámci dokončení a převzetí stavby. Navrhovatelem protipovodňových opatření je město Soběslav.

Výstavba protipovodňových opatření probíhá v rámci dotačního titulu ,,129 120 Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství. Celkové náklady akce dosáhnou 46 milionů Kč.

Zdroj: Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině