SmVaK investuje na Karvinsku přes 113 milionů do modernizace vodovodů, kanalizací a čistíren

17. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ÚV Podhradí - SmVaK

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) investuje v roce 2017 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 526 milionů korun. Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt s tím, že zhruba pětina z těchto prostředků je určena pro vodovodní a kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod v okrese Karviná.

Například v obci Dětmarovice vzniknou téměř dva kilometry moderního a kapacitnějšího vodovodu. V Dětmarovicích byla v listopadu loňského roku zahájena významná investiční akce na vodovodní síti za více než 6 milionů korun, která zlepší tlakové poměry a zvýší kapacitu vodovodu pro možnost napojování nových přípojek pro rozšiřující se zástavbu. Rekonstrukce, respektive zvyšování kapacity vodovodního řadu v délce 765 metrů a modernizace související infrastruktury budou probíhat až do poloviny letošního roku. „V letošním roce bude ve stejné obci na Karvinské ulici rekonstruováno více než 1200 metrů ocelového vodovodního potrubí za zhruba deset milionů korun. Důvodem jsou nevyhovující tlakové a průtokové poměry stejně jako potřeba zajistit dostatečnou kapacitu pro možnost napojování dalších přípojek v souvislosti s novou zástavbou,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

V Bludovicích, Karviné a Havířově budou pokračovat stavby vodovodů, které začaly v roce 2016. Zahájena bude také řada nových stavebních projektů například v Bohumíně, Karviné, Orlové, Těrlicku, Šenově nebo Havířově. „Více než 50 milionů korun investujeme v letošním roce na Karvinsku do kanalizačních sítí s čistíren odpadních vod. Významné investice čekají například čistírny v Havířově a Karviné – dohromady půjde o více než 11 milionů korun,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Významné stavební akce proběhnou (kromě těch, které byly zahájeny již v roce 2016) v případě kanalizačních sítí například v Karviné, Petřvaldu nebo Havířově. V Karviné na ulicích U Bažantnice a Brožíkova bude rekonstruováno zhruba 520 metrů kanalizačních stok a související infrastruktury z počátku šedesátých let, v Petřvaldu bude vybudováno více než 230 metrů nové kanalizace na ulicích Hnědá a Červená. Legislativa si vyžádala likvidaci kanalizačních výustí pro zhruba 80 obyvatel v ulici Úzká v Havířově a jejich přepojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.

Kromě investičních projektů budou realizovány také opravy zařízení, technologií a infrastruktury za více než 18 milionů korun. Ty proběhnou například v karvinské, orlovské a bohumínské čistírně odpadních vod, ale také v bohumínské, těrlické nebo havířovské vodovodní a karvinské, bohumínské a havířovské kanalizační síti.

Kromě prostředků směřujících do vodovodních a kanalizačních sítí případně čistíren odpadních vod, investuje společnost SmVaK v roce 2017 také téměř 95 milionů korun do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu. Bude například zahájena rekonstrukce odvodňování kalu na Úpravně vody Nová Ves za více než 52 milionů korun, za více než 42 milionů bude rekonstruován přívodní řad Záhumenice – Bělá při jeho přechodu přes Odru.

Naše voda, foto (úpravna vody Vítkov – Podhradí v zimě: SmVaK)

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace