Slavkov u Brna má dobudovanou protipovodňovou ochranu

27. června 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

povoden-vysoka-hladina-328x184

Obyvatele Slavkova u Brna chrání před povodněmi nová kompletní protipovodňová ochrana za téměř 82 milionů korun. Uvedla to mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zástupci Povodí Moravy a města převzali podle mluvčí dokončenou stavbu protipovodňové ochrany Slavkova u Brna v úterý 26. června. Je dimenzována na zachycení stoleté vody z Prostředníčku a současně je propojena s první etapou protipovodňových opatření na Litavě. Součástí je obtokové rameno Prostředníčku v délce asi 270 metrů, které je skryto pod zemí. Jedná se o stavbu takzvaného rámového zatrubnění. „Původní zatrubnění nemělo dostatečnou kapacitu, takže docházelo ke vzdutí hladiny při přívalových deštích. To ohrožovalo zástavbu při ulici Nerudova, Luční a Litavská,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Stavba vyřešila celkovou ochranu níže položené části města před vysokými průtoky v Prostředníčku a Litavě a představuje závěrečné řešení ochrany města, zahájené před deseti lety. „Město má nyní možnost svého rozvoje v prostoru lokality Zelnice, která byla až dosud v aktivní zóně zátopového území,“ připomněl starosta Slavkova Ivan Charvát. Zhruba na devíti hektarech pozemků se totiž nyní staví nové bytové a rodinné domy.

V prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou vybudovali stavbaři mokřad s náhradní výsadbou porostů. Na ploše asi 35.000 metrů čtverečních tak vznikl přirozený funkční biokoridor k zachycení povodňových průtoků. Uvnitř mokřadu i na patě hrází stojí nově vysazené olše a vrby. V místě je také lávka, pod níž vede boční přeliv do mokřadu se systémem ohrazování. „Oceňujeme hlavně to, že ve městě vznikla nejen funkční protipovodňová ochrana, ale také oáza přírody s možností procházek po jeho obvodu“, dodal slavkovský starosta.

V případě, že začne stoletá voda protékat Litavou a dojde k vzdutí od jezu Šestisplav ústím Prostředníčka směrem do města, byl u silničního mostu vybudován hradící objekt. Voda se tedy již nedostane dále do intravilánu města. Při vyšších průtocích z povodí Prostředníčka je pro převedení vody využit nově vybudovaný kapacitní obtok. Z těchto prostor se voda přes přelivný objekt pod lávkou shromažďuje dále v retenčním prostoru v mokřadu.

„Vodu z mokřadního prostoru lze pak řízeně odpustit přes sdružený hradící výtokový objekt z mokřadu do stávajícího toku Prostředníčka dle manipulačního řádu stavby protipovodňové ochrany,“ upřesnil technický dozor stavby Jan Jelínek z investičního útvaru Povodí Moravy. Na úpravu toku Prostředníček navázalo ohrázování zástavby domův ulici Luční s mobilní povodňovou stěnou na místní komunikaci Nerudova a Luční.

Protipovodňová ochrana Slavkova u Brna se stavěla na pozemcích, které vlastní město nebo na nich hospodaří Povodí Moravy, včetně přístupů k nim. Protože celá tato akce zabírala široké spektrum vodohospodářských činností, přiučili se na ní při celodenní exkurzi také studenti posledního ročníku vodohospodářského oboru Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Základní informace o protipovodňové ochraně Slavkova

Zahájení akce: květen 2011

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Dodavatelé: OHL ŽS, a.s. ve sdružení s IMOS Brno, a.s. a IMOS holding, a.s.

Náklady: 81,5 milionu korun bez DPH

Ukončení akce: květen 2012

Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka