Skončila také rekonstrukce vodovodu v Ústí nad Labem

1. listopadu 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

UL038242-UL-K_H_Borovskeho-2012-10-10_ 03

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes dokončila v Ústí nad Labem rekonstrukci vodovodu v ulici K. H. Borovského. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvedl, že „rekonstrukce vodovodu přispěje ke zkvalitnění zásobování přibližně 45 připojených obyvatel pitnou vodou. S ohledem na blízkost hodnotné vzrostlé zeleně byly práce provedeny bezvýkopovou technologii – zatažením nového potrubí do stávajícího – díky čemuž nedošlo k poškození městské zeleně,“ zdůraznil Špičák.

Původní litinový vodovod o průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1965. Byl ve špatném technickém stavu a v posledních letech opakovaněporuchový. Vodovod je veden v zeleném pásu těsně před linii vzrostlých stromů – smrků. Je na něj napojeno osm přípojek. V rámci investiční akce SVS je vodovod rekonstruován bezvýkopovou technologií v délce 154 metrů v původní trase. Nově je použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. Součástí akce je přepojení všech stávajících přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října 2012 a stavební práce byly dokončeny podle schváleného harmonogramu k 31. říjnu 2012. Dnes, 1. listopadu 2012, proběhne předávací řízení.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,77 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace