Škody z povodní na Chýnovském potoce jsou odstraněny

25. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Chynov1

Povodí Vltavy, státní podnik, dokončil odstranění povodňové škody na Chýnovském potoce, jehož správu převzal letos od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace. Uvedla to mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

Opravou bylo stabilizováno koryto potoka a vyčištěním prostoru nad přehrážkou byl obnoven prostor pro zachycení splavenin nad městem. Stavba byla rozdělena na dva stavební objekty. V  říčním kilometru 2,400 –3,208 byly stabilizovány boční nátrže koryta toku záhozem z lomového kamene s poštěrkováním. V říčním kilometru 5,487 – 5,535 byly z prostoru pro zachycení splavenin přehrážky na toku odstraněny nánosy v celkovém objemu  470 m3. Vytěžený materiál byl odvezen na určenou skládku.

Celkové náklady opravy dosáhly téměř 0,4 miliónu korun. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR ,,229 117 – Odstranění následků povodní roku 2010“ za spoluúčasti Povodí Vltavy.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině