Škody na rybničním hospodářství na Blatensku jsou minimální, horší to je na Písecku

Aktualizováno 13. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

rybnik Labuť

Srážky při dávných povodních na Blatensku byly vysoké, nicméně rybníky i nově postavená stavidla a nákladná povodňová opatření v Blatné převedly velkou vodu bez mimořádných škod. Uvedlo to rybářství Blatenská ryba, která obhospodařuje velkou část rybníků na Písecku a Strakonicku.  

Složitější situace nastala východně od Blatné a na Písecku, kde byly srážky nepochybně větší. Několik rybničních hrází a dalšího zařízení bylo poškozeno a rovněž únik ryb byl vysoký. Na třech rybnících bylo dokonce nutné pomocí bagrů řízeně zvětšit odtok, aby se předešlo větším škodám. „Naštěstí ani zde nedošlo k žádné tragédii a můžeme říci, že rybníky opět velmi pomohly rozložit povodeň do času a prostoru. Některé dokázaly zadržet až o metr vody více nad normální stav,“ sdělilo rybářství.

Zdroj: Blatenská ryba

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství