Sklopný jez regulující hladinu Vltavy by měl být dokončen v březnu

9. ledna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

čistá voda

Sklopný most v zákrutu Vltavy u centra Českého Krumlova má čtyřicet metrů do délky a ve chvíli, kdy se sklopí, dokáže snížit hladinu řeky o metr osmdesát. Informuje o tom Českokrumlovský deník.

Dlouho diskutovaný jez jako další fáze neméně diskutovaných protipovodňových opatření nemá podle deníku daleko k dokončení. Zvednutí či sklopení přitom dokáže obsloužit jeden člověk, a není k tomu potřeba žádného motoru, žádné hydrauliky ani složitých převodů. Vše obstará sama řeka. Ta jej buď silou vlastního proudu zvedne, nebo naopak uloží do něčeho, co vypadá jako kapsa ve dně koryta.

Jak upřesnil Martin Poláček z oddělení realizace investic Povodí Vltavy, celá pohyblivá část jezu je hydrostatická, čili sama plave. „Stačí, aby obsluha vstoupila do armaturní komory u Krumlovského mlýna, uvolnila šoupata a pod jez, ve chvíli, kdy leží na dně, začne proudit voda. Konstrukce se pak na principu Archimedova zákona sama zvedne,“ popisuje Poláček. Pak už jen obsluhující pracovník zajistí zvednutou konstrukci čepem. Pouze v případě, že by se sklopnému jezu z jakéhokoliv důvodu zvednout příliš nechtělo, mohou jemu i vodě pod ním pomoci čerpadla.

A naopak. V případě, že by odtok Lipenské přehrady stoupl dejme tomu k osmdesáti či devadesáti kubíkům vody za vteřinu, obsluha udělá pravý opak, tedy uvolní cestu vodě z pod jezu a jez sám od sebe opět klesne do spodní polohy. „Až povodeň klesne, může obsluha jez zvednout do původní horní polohy,“ dodal Poláček.

Princip konstrukce tohoto jezu je starý kolem sto padesáti až dvou set let, ale v posledních třiceti letech se v naší republice příliš nevyužíval. Podle Povodí Vltavy má své výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří hlavně větší náročnost na údržbu těsnících gumových součástí. „Museli jsme ovšem splnit podmínky památkářů, aby jez ve vztyčené poloze tvarově připomínal jez pevný. Proto jsme se rozhodli právě pro tuto konstrukci,“ shrnul Poláček. Propust u levého břehu má v prostředku tvar schodů a celá je stavěna tak, že bude zajišťovat funkci jak bezpečného proplutí turistických a sportovních plavidel a zároveň funkci rybího přechodu v lokalitě přítomné rybí populace. Co je důležité, je fakt, že výjezd z propusti bude bezpečný. Levá přizdívka vyšších opěrných zdí je navržena jako pohodlný koridor pro takzvané koníčkování či přenesení lodě až k nástupní skloněné rampě v podjezí. Veškeré díly dopravili stavbaři na místo průchodem pod Plášťovým mostem z Přelouče. Do celé délky se pak konstrukce svařovala na místě.

Vše má být podle původních dohod hotové v březnu letošního roku, ale počítá se i s tím, že do celého průběhu stavby mohou zasáhnout změny počasí a průtoku Vltavy. Zatím poslední informací z Povodí je, že celá stavba, včetně vyčištění staveniště, by měla skončit před začátkem vodácké sezony. Z opatření zbývají ještě instalace mobilních protipovodňových stěn. S těmi ale nesouhlasí část obyvatel Českého Krumlova. Je tedy možné, že se budou už instalovat jen zpětné klapky kanalizace.

Cena stavební části nového jezu je 45,6 milionů korun a hradí ji peníze z protipovodňového dotačního titulu ministerstva zemědělství.

Zdroj: Českokrumlovský deník

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině