Situaci na Bajkalu bude monitorovat strážní ekologická loď

6. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

1103188_bajkalske-jazero

Ekologická situace jezera Bajkal, výjimečného vodního zdroje planety, je předmětem sáhodlouhých diskuzí, kritik i seriozních vědeckých výzkumů po dlouhá léta. Aktuální vývoj situace ohledně Bajkalu přináší článek na ekologickém serveru memza.cz.

Zásadní obrat v ochraně tohoto vodního zdroje přinesl rok 2013, kdy po jednání Ekologického výboru Státní Dumy Ruské federace, které se konalo výlučně na téma tohoto jezera, byl přijat celý balík zákonů, dekretů a norem, které mají zabezpečit ochranu a zlepšení ekologické situace jezera. Toto jednání zákonodárců proběhlo na základě dlouhodobých výzkumů, studií a pozorování, které prováděli a ekologickému výboru zákonodárců předložili přední specialisté a vědci Ruské akademie věd a Lomonosovovy university. Tyto odborné materiály se staly základem pro právní normy, které na základě jejich závěrů vznikaly.

Principiálně bylo Bajkalské přírodní území rozděleno na tři základní ochranné zóny: 1. atmosferickou – do které vstupuje celé území Bajkalského přírodního území, 2. vyrovnávací – do které je zahrnuto praktické celé území Burjatské autonomní oblasti a 3. centrální – samotné jezero Bajkal a území kolem něj, které je součástí vodoochranné zóny.

Co se týká vzduchu a negativních zplodin v něm se nacházejících, jak dokazuje dlouholeté monitorování, nijak nenarušuje ekosystém jezera. To se týká především a zejména irkutsko-čeremchovské průmyslové oblasti. Tento stav byl navozen zejména tím, že průmyslové podniky nacházející se v této oblasti platí podle zákonů na ochranu jezera Bajkal dvojnásobné taxy za znečišťování ovzduší, než kdekoliv jinde na území Ruské federace a proto se jim vyplatilo investovat do technologií, které znečistění vzduch předcházejí.

To samé s týká i vyrovnávací zóny, kde se mimo vzduchu platí i dvojnásobné taxy za znečistění vodních zdrojů, dokonce i řeky Angary, která zónou protéká, a to i přesto, že tato řeka z jezera vytéká, ne do něj vtéká. Výsledkem těchto zákonných opatření je stav, kdy 1. ani 2. ochranná zóna pro jezero Bajkal v současné době nepředstavuje ekologické ohrožení.

Jiná situace je ovšem v nejdůležitější a nejcitlivější 3. ochranné zóně. Situace v ní představuje obrovskou ekologickou hrozbu pro budoucnost jezera Bajkal. Jedním z řešení, které má tuto situaci změnit a rizika, která v této zóně ochrany pro jezero vznikají, je projekt strážní ekologické lodi, která má plout po jezeře za účelem jeho ochrany a zlepšení ekologické situace.

Zdroj: www.memza.cz, ilustrační foto: Bajkalské jezero (zdroj: dreamstime.com)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství