Situace na Boleváku se zlepšuje

Aktualizováno 24. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

bolevec

Jakost povrchové vrstvy vody Velkého boleveckého rybníka je velmi dobrá a ve všech sledovaných ukazatelích odpovídá požadavkům kladeným na vodu přírodních koupališť. Takovou informaci slyšel od Richarda Havelky z úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku primátor Martin Baxa, když se o kvalitě vody přijel o situaci osobně k Velkému boleveckému rybníku tento týden přesvědčit.

Jakost vody sledují správci pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech a vzorky odebírají tak, aby charakterizovaly situaci v celém rybníce. Na přelomu června a července se tady cerkárie rozmnožily v množství, které už je významné z hlediska rekreačního využití této vodní plochy.

Jedná se o mikroskopického parazita zejména kachen a labutí, jehož mezihostitelem je vodní plž a způsobuje pupínky, které se lékařskou terminologií označují jako cerkáriová dermatitida.

Na řešení otázky výskytu cerkárií spolupracují správci s výzkumným parazitologickým pracovištěm, kterým je Ústav imunologie a mikrobiologie pražské 1. lékařské fakulty. Už v červnu byl v režii tohoto pracoviště proveden průzkum plžů, který v současné době nadále pokračuje. Podle Richarda Havelky je v rybníce plžů daleko méně. Situace je obdobná jako v jiných přírodních koupalištích.

Zdroj a foto: město Plzeň

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství