Silničáři opravili most přes Luhačovický potok a odvodnili tamní silnici

10. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Polichno_2

Opravu silnice mostu v Luhačovicích-Polichně přes Luhačovický potok dokončilo v těchto dnech Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Po opravě silnice tak mohou motoristé využívat komfortu nové vozovky. Současně s ní byl zrekonstruován také most přes Luhačovický potok.  Během výstavby došlo k několika menším změnám proti původnímu projektu. „Po odbourání vozovky na mostě jsme zjistili, že povrch nosné konstrukce neodpovídá předpokladům a bylo nutné provést změny v železobetonových římsách. Při výkopových pracích u základů opěr bylo zjištěno, že základy leží na naplavených zeminách a že hrozí riziko posunu opěr. Proto bylo nutné provést stabilizaci mostu pomocí železobetonových prahů ve dně koryta potoka,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Součástí rekonstrukce byla také obnova odvodnění silnice pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace. Konečná cena za stavbu činí 16,525 milionu korun. Stavba získala dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, a to ve výši 70 procent uznatelných nákladů.

Naše voda – Magdalena Machová, foto ŘSZK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka