SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

10. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

krajina-lom-tezba-img_6779

K řadě věcných úprav, zpřesnění, doplnění a k některým zjednodušením pro žadatele a příjemce došlo v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Na základě údajů Státního fondu životního prostředí (SFŽP) to připomíná environmentální portál TretiRuka.cz.

Podstatnou změnou usnadňující žadatelům administraci je to, že přílohy k žádosti o podporu vložené elektronicky do systému IS KP14+ již nemusí být žadatelem digitálně podepsány, plná moc nemusí být úředně ověřena a doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele nově nemusí dokládat subjekty, které mají údaje o statutárním zástupci zveřejněné v základních registrech nebo na webových portálech.

Další podstatnou změnou je zrušení dokládání Kalkulačky pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria k žádostem o podporu pro projekty vztahující se k výzvám vyhlášeným po účinnosti aktualizace Pravidel. Ekonomické hodnocení žadatelů bude nově prováděno na základě podmínek uvedených v Pravidlech – zejména v souladu s rozřazovací tabulkou, která nahrazuje kontrolu hodnocení žadatelů na vzorku projektů. Nově Pravidla umožňují zahrnout v rámci projektové přípravy mezi způsobilé výdaje i výdaje na potvrzení, že žadatel není podnikem v obtížích.

V neposlední řadě byly stanoveny pokyny pro zanášení údajů o podporách de minimis do registru, doplněno doporučení zohlednit riziko pohybu kurzu při navrhování výše podpory v režimu de minimis, také byly vymezeny podklady požadované pro hodnocení, že žadatel není podnikem v obtížích a aktualizována pravidla pro výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. V PO 4 byla navýšena podpora pro opatření zlepšující vodní režim krajiny (revitalizace a samovolné renaturace vodních toků a niv, tvorba a obnova mokřadů a tůní).

Detailní přehled provedených změn je uveden v kapitole A dokumentu (tabulka Přehled změn). Ustanovení části B Pravidel platí pro nové výzvy k termínu jejich vyhlášení, ostatní části Pravidel jsou platné pro jednotlivé fáze administrace žádostí a realizace projektů od 5. ledna 2017.

Účinnost aktualizovaných pravidel je stanovena na 5. ledna 2017. Aktualizované pravidla a další dokumenty najdete na webu Fondu – ZDE

Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 (aktualizace: 20.12.2016)

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka