Severočeští vodohospodáři zrekonstruují čerpací stanici Libíč

4. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS - unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede na Liberecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci čerpací stanice (ČS) Libíč v Českém Dubu. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čerpací stanice a vodojem Libíč v Českém Dubu a tři vodovodní řady určené k zásobování vodojemu Roveň a lokalit Libíč a Kobyly vykazují působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu. Jde jednak o stavební poruchy na budově, ale i závady na vybavení ČS, především dožilá čerpadla.

V rámci investiční akce SVS tak dojde především k opravám omítek, jejich očištění a novým nátěrům, k terénním úpravám v rámci areálu, k rekonstrukci části plotu a venkovního osvětlení. Budou také vyměněna obě dosluhující čerpadla pitné vody v suterénu ČS i navazující zkorodované trubní vybavení, nefunkční armatury a související elektroinstalace. V areálu ČS dojde rovněž k výměně poruchové části výtlačného vodovodního řadu do Libíče.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena dnes předáním staveniště, stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2016.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace