Severočeští vodohospodáři zahájili další sérii oprav vodovodů a kanalizací

21. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Roudnice image002

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku a Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akce roku 2014. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je rekonstrukce poruchového vodovodu v Úštěku, v komunikaci Sídliště pionýrů. Stávající litinový vodovod vedený v krajnici komunikace Sídliště pionýrů v hloubce do 1,9 metrů, pochází z roku 1925. Vodovod je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a inkrustovaný přes 30 %. V důsledku opakovaných poruch SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby bude i přepojení všech osmi stávajících domovních vodovodních přípojek. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. srpna 2014. Vlastní stavební práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014. Letos nejde v Úštěku o jedinou stavbu SVS, v září bude v této úštěcké lokalitě zahájena stavba SVS v jiném úseku komunikace Sídliště pionýrů, kde půjde o rekonstrukci poruchové kanalizace.

Další je podle mluvčího rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu ve Vrchlického ulici v Roudnici nad Labem. Ta byla uvedena do provozu roku 1928 a dnes je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Je viditelná celková koroze betonu, praskliny a díry v profilu. V těsném souběhu s kanalizací ve vzdálenosti do jednoho metru od ní je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1930. Je uložen v komunikaci, chodníku i zeleném pásu. SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech 15 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase.  Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. června 2014, stavební práce byly v těchto dnech zahájeny a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. října 2014.

Do třetice v Jablonci nad Nisou provádí SVS rekonstrukci vodovodu v ulici Za Plynárnou. V úseku, kde vodovod přechází horem potok Bílá Nisa, chybí izolace na potrubí, proto zde v zimě voda zamrzá. Vodovod je navíc ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a poruchový, což je důvodem poruch a výpadků v dodávkách pitné vody – SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace se v této lokalitě nenachází. Stavba byla zahájena v těchto dnech vytyčováním sítí a následovat budou kopané sondy k ověření hloubkového uložení jednotlivých vedení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. října 2014.

Investorem všech staveb je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Roudnice nad Labem) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace