Severočeští vodohospodáři zahájí rekonstrukci kanalizace v Přestanově

Aktualizováno 22. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

opravy infrastruktury přípojka

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí na Ústecku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovující kanalizace v obci Přestanov. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová a kameninová kanalizace byla uvedena do provozu roku 1960, v současné době je ve špatném technickém stavu: materiál potrubí je zkorodovaný místy až přes 50 % a četné praskliny jsou důvodem vzniku kaveren. V souběhu vedený vodovod z roku 1982 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 21 domovních kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí na trase. Dojde rovněž k výměně 10 revizních kanalizačních šachet. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. února 2016. Stavební práce mají být zahájeny začátkem března a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace