Severočeští vodohospodáři staví v Děčíně nový vodojem

18. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

pípa,kohoutek - IMG_1914

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila plánovanou výstavbu vodojemu Letná v Děčíně. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je cílem této stavby zajistit pro nově připojené obyvatele městských částí  Letná a Krásný Studenec zásobování pitnou vodou v dostatečném množství. „Podle plánů se zde má počet obyvatel zvýšit až o cca 850,“ uvedl Špičák.

Lokalita Děčín VI – Letná, Děčín VII – Dolní Oldřichov a Děčín XXIV – Krásný Studenec je nyní zásobována pitnou vodou z vodojemů Pastýřská Stěna a Starý, s celkovým objemem 1 050 m3. Protože město Děčín podle územního plánu počítá v částech Letná a Krásný Studenec s rozvojem a výstavbou rodinných domů, je zapotřebí pro nárůst obyvatel zajistit dostatečnou akumulaci pitné vody. SVS proto rozhodla o výstavbě nového vodojemu.

V rámci investiční akce SVS bude postaven nový monolitický železobetonový vodojem s objemem 2 x 250 m3, nový zásobní vodovodní řad z vodojemu do spotřebiště (z vysokohustotního polyetylénu průměru 150 mm), odpad z vodojemu napojený na stávající kanalizaci (z PVC průměru 300 mm) a příjezdová cesta. Nový vodojem bude z větší části podzemní – v podzemní části armaturní komory bude umístěna většina strojního a technologického vybavení objektu. Vodojem bude připojen na stávající vodovodní přivaděč Kámen – Jílové. Závěrem budou stavbou zasažené povrchy uvedeny do původního stavu. Po provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí, vnitřních potrubí a vystrojení, po zkouškách vodotěsnosti nádrží, dezinfekci a kontrole vzorků vody bude vodojem uveden do provozu.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce roku 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (včetně strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf – Špičák).

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace