Severočeští vodohospodáři společně s rybáři vyhlásili soutěž pro žáky základních škol

20. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

130429_TZ_Lipani_P1010794_full

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) ve spolupráci s Českým rybářským svazem vyhlašuje u příležitosti dvou blížících se svátků, Světového dne vody a Dne Země, výtvarnou soutěž pro žáky 3. až 7. tříd základních škol s názvem LIPAN MÍŘÍ ZPĚT DO NAŠICH VOD.

Informovala o tom dnes ředitelka komunikace SčVK Iveta Kardianová. Zájemci se mohou přihlásit do soutěže již nyní. Soutěž potrvá do 17. dubna. Vyhlášení vítězů pak bude spojeno s výsadbou Lipana podhorního do vodního toku. Pro žáky Chomutovska bude místo výsadby v Klášterci nad Ohří – Černýš, žáci Žatecka se sejdou k výsadbě u toku Ohře, Českolipska budou zváni na výsadbu do Zákup, žáci Liberecka a Jablonecka si svého Lipana pustí do řeky na území Bílého Kostela a žáci Děčínska budou pozváni k řece Kamenici. Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1715 zaměstnanců a provozuje 72 úpraven pitné vody a 215 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Naše voda, foto archiv Naše voda (návrat lipanů do řek)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství