Severočeští vodohospodáři dokončují rekonstrukci vodovodu v Mostě

Aktualizováno 18. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

sprcha

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Mostě rekonstrukci vodovodu v ulici Petra Jilemnického. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Výměna zkorodovaného vodovodu je stavba z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme téměř 70 procent z celkového ročního objemu na investice,“ podotýká k akci generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Stávající litinový vodovod v ulici Petra Jilemnického byl uveden do provozu v roce 1960. Řad je vedený v délce 300 metrůnezpevněným terénem, kde je vzrostlá městská zeleň, v délce cca 80 metrůje veden na rozhraní chodník – komunikace. Vodovod zajišťuje jak lokální zásobování přilehlých objektů, tak je součástí zokruhování vodovodního systému města Most. Je značně zkorodovaný, což je v několika posledních letech příčinou častých poruch, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Původní litinový řad průměru 125 mm bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 150 mm v délce 380 metrů. Na trase budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Stavba bude s ohledem na zachování městské zeleně provedena bezvýkopovou metodou. Závěrem bude realizována obnova povrchu chodníku a komunikace v rozsahu dotčeném stavbou, tzn. v místech výkopu jam a sond.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2012. Stavební práce začaly tentýž den a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30 pracovních dní. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno 19 staveb za celkových 79,61 milionu korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace