Severočeští vodohospodáři dnes zahájili osvětu představitelů obcí

19. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnes dopoledne se uskutečnilo první z deseti plánovaných osvětových setkání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) se zástupci měst a obcí regionu Jablonec nad Nisou. Informovala o tom ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová.

„Náplní všech uskutečněných i těch budoucích setkání je předat informace o provozovateli vodohospodářských sítí k zástupcům měst a obcí přímou cestou, to je z úst těch, kteří společnost vedou a zároveň vyslyšet požadavky ze strany starostů,“ uvedla Kardianová. S infrastrukturou a jejím provozovatelem tak seznámil zástupce měst a obcí generální ředitel společnosti SčVK Milan Kuchař. O kvalitě vody, zdrojích pitné vody v oblasti Jablonecka a blízkého okolí informovala přítomné technická ředitelka Jana Michalová, která přiblížila i problematiku požárních hydrantů. Zásobování pitnou vodou, odkanalizování i způsoby řešení havarijních situací nastínil provozní ředitel SčVK Jaroslav Živec a o službách pro zákazníky informovala Iveta Kardianová.

Další setkání se uskutečnilo již v odpoledních hodinách v Liberci. Zítra ráno se zástupci společnosti SčVK přesunou do Doks, kde se sejdou se zástupci měst a obcí regionu Česká Lípa. V odpoledních hodinách je očekávají Litoměřičtí. Celkem se uskuteční 10 setkání, nebudou opominuty ani regiony severozápadních Čech, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov či Žatec.

SčVK jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1713 zaměstnanců a provozuje 70 úpraven pitné vody a 216 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Naše voda, foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace