Severočeská vodárenská zisk rozdělí na investice a do rezervy

16. června 2016 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

loggg

Severočeská vodárenská společnost (SVS), která zásobuje vodou většinu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, rozdělí čistý zisk 420 milionů korun na investice, do rezervy a do fondu, ve kterém střádá finance na zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020. O rozdělení zisku dnes rozhodli na valné hromadě akcionáři, kterými je 458 severočeských měst a obcí.

Zisk za rok 2015 vzrostl proti předchozímu roku o 113 milionů korun. Podle vedení SVS za tím stojí vyšší tržby za pronájem provozu vodárenské infrastruktury a vyšší dividenda vyplacená ze zisku firmy Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Právě tato společnost vodárenskou infrastrukturu provozuje, smlouva mezi oběma podniky vyprší za čtyři roky.

Do rezervního fondu dá SVS 21 milionů korun, na investice 199,5 milionu korun a dalších 199,5 milionu korun ze zisku půjde do fondu 2021.

Akcionáři dnes schválili mandát představenstvu, které může začít jednat s majoritním akcionářem SčVK Veolia o odkoupení. Zároveň může vedení SVS jednat o odprodeji svého balíku akcií v SčVK. Severočeská vodárenská společnost drží v SčVK zhruba 49procentní podíl. Jednou z dalších možností je, že vodárenská společnost prodá akcie někomu jinému.

Rezervním řešením je založení nové stoprocentní dceřiné společnosti, která by se v případě selhání výše uvedených jednání stala novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury po roce 2020. Čas vybrat vhodné řešení dostalo představenstvo do března příštího roku. „Měla by být vybrána taková varianta, aby koncový zákazník změnu nepoznal,“ uvedl předseda představenstva Tomáš Indra.

Ředitelem SVS bude i další čtyři roky Bronislav Špičák. V dozorčí radě nově usedne za Děčín primátorka Marie Blažková, ostatním akcionáři posty potvrdili.

Cenu pitné vody dnes valná hromada neřešila. Bude se jí muset kvůli legislativním změnám zabývat představenstvo na podzim. Cena je v regionu dlouhodobě nejvyšší v rámci ČR, letos za stočné a vodné platí lidé na severu Čech 98 korun za metr krychlový. Na ceny bude mít vliv cena za odběr povrchové vody v Povodí Ohře, která vzroste o 20 procent na 5,80 koruny za metr krychlový. Růst se pak promítne do vodného.

„Jakékoliv další tlaky na cenu vody jsou zapříčiněné legislativou. Budeme se snažit minimalizovat dopady na odběratele. Jakékoliv navýšení ceny jde ale za státem, vodárenská společnost z toho nemá ani halíř navíc do obnovy majetku,“ řekl ČTK Špičák. Letos firma naplánovala investice za 1,27 miliardy korun.

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace