Severočeská vodárenská zahájila rekonstrukci vodovodu v Kadani

19. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

000199_04_000837kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v ulici T. G. Masaryka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stavba má podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka přispět k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 70 připojených obyvatel uvedené lokality.

Původní kanalizační stoka v ulici T. G. Masaryka je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad z roku 1920, u kterého velmi pravděpodobně dojde při výkopových pracích k destrukci potrubí, proto bude v rámci jednoho výkopu souběžně rekonstruována kanalizace i vodovod.

Nově bude prokanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v úseku v délce 330 metrů a pro vodovod potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 mm v délce 309 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 23 stávajících kanalizačních a 22 vodovodních přípojek. Budou také přepojeny přípojky pro uliční vpusti. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2012.Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace