Severočeská vodárenská zahájila další rekonstrukci vodovodu v Ústí nad Labem

2. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

voda-sklenice9

Bezproblémové zásobování zhruba bezmála tisícovky připojených obyvatel je cílem rekonstrukce vodovodu v Ústí nad Labem – Resslově ulici, kterou zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Důvodem rekonstrukce vodovodu v ulicích Resslově a U Městských domů je jeho špatný technický stav způsobený stářím – vodovod je totiž podle mluvčího z roku 1910.  V Resslově ulici momentálně probíhá další investiční akce SVS, rekonstrukce kanalizační stoky. Kanalizace vede v komunikaci a vodovod především v zeleném pruhu a pod chodníkem, rekonstrukci tudíž nelze realizovat v rámci jednoho výkopu, jak to zpravidla probíhá na jiných sdružených akcích SVS na vodárenských sítích. Postup výstavby obou akcí je však koordinován, aby nedošlo dvakrát k uzavírce stejné ulice.

V rámci investiční akce SVS bude v uvedených ulicích provedena výměna  stávajícího litinového potrubí za potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 150 mm v délce 282 m a z PE-HD průměru 80 mm v délce 172 metrů a 128 metrů. Celkem tedy bude rekonstruováno 582 metrů vodovodů. Dále budou provedeny provizorní zásobovací řady a přepojeny stávající vodovodní přípojky. Vodovod se rekonstruuje bezvýkopovou technologií, proto nový povrch komunikace bude realizován jen v místě narušení, tj. startovacích a cílových jam.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. března 2012. Stavební práce mají být podle smlouvy dokončeny nejpozději do srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,8 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace