Severočeská vodárenská staví úpravnu vody Všelibice – Vrtky

5. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ČOV Litvínovs__DSC1683

Severočeská vodárenská společnost (SVS) staví malou úpravnu vody v místní části Vrtky obce Všelibice na Liberecku. Uvedl to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodohospodářské zařízení zdroje Všelibice – Vrtky sloužilo k čerpání zdravotně zabezpečené podzemní vody do vodovodní sítě bez možnosti jakékoliv další technologické úpravy vody. „Vzhledem k naplnění přísných požadavků na kvalitu pitné vody bylo rozhodnuto o vybudování malé úpravny vody. Pitná voda, upravená moderní technologií, bude splňovat přísné limity platné legislativy pro téměř 100 připojených obyvatel,“ slibuje místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Místní vodní zdroj – pramen s vydatností až 2 l/s vytéká ze skály a je zachycován do pramenní jímky zasazené na skalním podkladu. Odtud je voda gravitačně svedena do akumulačního prostoru jímky s objemem téměř 14 kubíků vybudované kolem roku 1920. Z této jímky je voda potrubím vedena do čerpací stanice Vrtky a do vodovodní sítě. Z Vrtek je voda rozváděna dále poměrně novými vodovodními řady (1988-1994) z PVC do obcí Nantiškov, Lísky, Benešovice, Nesvačily a Přibyslavice. Pro posílení prameniště byla v roce 1962 ve Vrtkách  vybudována vrtaná studna, s vydatností až 3,5 l/s. Voda odtud je vedena rovněž do pramenní jímky.

V rámci investiční akce SVS bude původní čerpací stanice Vrtky přebudována na úpravnu vody. Voda od přítoku z akumulace u pramenní jímky bude čerpána nově osazeným čerpadlem do automaticky ovládaného filtru s náplní z aktivního uhlí s praním protiproudem. Za filtrem již bude upravená voda dvěma stávajícími čerpadly čerpána do spotřebiště. Vzhledem k uvedenému praní filtru bude dořešena také kalová koncovka – v prostoru úpravny bude vybudován odlučovač kalů a odsazený kal se bude odvážet na ČOV Všelibice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. ledna 2012. Stavební práce začaly v únoru a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. dubna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem pět staveb za celkových 16,1 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace