Severočeská vodárenská rekonstruuje vodovod v Litvínově

2. května 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

Litvinov Smetanova1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Mostecku další souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Litvínově, ve Smetanově ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní kanalizační stoka ve Smetanově ulici z roku 1938 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodn ířad z roku 1924, proto bude v rámci jednoho výkopu souběžně rekonstruována kanalizace i vodovod.

Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 800 mm v úseku o délce 337 metrů a pro vodovod potrubí z litiny s vnější a vnitřní PUR izolací o průměru 100 mm v délce 319 metrů. Zároveň bude přepojeno 56 stávajících kanalizačních přípojek a šest kanalizačních řadů, 20 vodovodních přípojek a čtyři vodovodní řady. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace, na níž se budou podílet SVS, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. dubna 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu zahájeny v květnu a dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 79,61 milionu korun bez DPH.

Stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace