Severočeská vodárenská rekonstruuje na Jablonecku další vodovod

22. května 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

voda-sklenice92

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila kvůli zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou na Jablonecku rekonstrukci vodovodního přivaděče Jenišovice – Bezděčín. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle něj se jedná o přívodní řad mezi sběrnou jímkou prameniště Kozlence a vodojemem Jenišovice – starý, který je ve špatném technickém stavu. Cílem stavby je rekonstrukce přívodního řadu, čímž dojde ke zvýšení jeho kapacity při zachování profilu a vyloučení poruch. Navržená rekonstrukce počítá s využitím zvýšené kapacity vodojemu Jenišovice – starý do budoucna.

V rámci investiční akce SVS bude nově použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) průměru 80 mm v délce 2233 metrů.  Bude provedeno přepojení tří stávajících vodovodních přípojek. Jedna další nemovitost bude připojena jako kompenzace vstupu na soukromý pozemek – bude realizována vodovodní přípojka k č. p. 25 v délce 41 metrů s vodoměrnou šachtou. Po dobu rekonstrukce bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště v minulém týdnu, práce mají být dokončeny  do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 80,31 milionů korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace