Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci a vodovodu v Mostě

6. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - image004

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánované investiční akci roku 2014 – rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v Mostě, v ulici Maršála Žukova. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka v ulici Maršála Žukova je z částečně kameniny a částečně z betonu o vnitřním průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1972. Je uložena v komunikaci v hloubce do 2,5 m. Jak prokázala kamerová prohlídka, vlivem silné koroze trub dochází k praskání a závalům v profilu. V  souběhu s kanalizací je veden vodovod z litiny o vnitřním průměru 80 mm, který pochází z roku 1931. Při rekonstrukci kanalizace hrozí jeho poškození, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS se v ulici M. Žukova pro kanalizaci stoky A nově použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 189,5 metrů a pro stoku B kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 182,4 metrů. Pro vodovod bude nově použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 385,6 metrů. Součástí stavby je na trase přepojení stávajících 22 domovních vodovodních přípojek, výměna dvou podzemních hydrantů, přepojení stávajících 34 kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Stavba bude provedena úsporně v rámci společného otevřeného paženého výkopu, a to v původní trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2014. Vlastní práce jsou zahajovány k dnešnímu dni, tj. v úterý 6. května 2014 a to frézováním povrchů a oplocením stavby. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, mapka lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace