Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Údlicích

29. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

voda-sklenice32

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Údlicích na Chomutovsku ve Školské ulici a ulici Stará Čtvrť rekonstrukci kanalizace ve finančním objemu přes 3,5 milionů korun včetně DPH. Uvedla to dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Původní betonová kanalizace v Údlicích, Staré Čtvrti a ve Školské ulici  byla uvedena do provozu již roku 1904. V ulici Stará Čtvrť jde o 171 metrů kanalizace průměru 300 mm a 39 metrů kanalizace průměru 400 mm. Ve Školské ulici jde o 41 metrů kanalizace průměru 400 mm. Stoka je značně zkorodovaná a místy jsou vypadané kusy.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizace za litinovou v ulici Stará Čtvrť o průměru 300 mm v délce 210 metrů, veŠkolské ulici o průměru 300 mm v délce 41 metrů. Budou rovněž opraveny veřejné části všech deseti stávajících kanalizačních přípojek v celkové délce 30 metrů.

Rekonstrukce vodovodu v těchto ulicích vzhledem k jeho dobrému stavu nebude v rámci rekonstrukce kanalizace provedena. Na investiční akci SVS naváže investiční akce obce: revitalizace centra obce, zahrnující opravu povrchů, chodníků a výstavbu dešťové kanalizace.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,975 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. 10. 2011. Stavební práce byly zahájeny 17. 10. 2011 a mají být dokončeny do 30. 12. 2011.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace