Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Novém Boru

7. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

DSCN1947 náhon

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Novém Boru další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v ulici Rumburských hrdinů. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní jednotná kanalizace v Novém Boru – Arnultovicích, v ulici Rumburských hrdinů byla do majetku SVS zařazena roku 1971. Je v nevyhovujícím technickém stavu a vykazuje podélné praskliny, což způsobuje nežádoucí vnikání balastních vod. Sestává se z kanalizační stoky „A“, z kanalizačních přípojek z okolních objektů a tří atypických uličních vpustí. Stoka je částečně vedena po soukromých pozemcích (předzahrádkách) nebo pod chodníkovým obrubníkem. V některých úsecích jsou nad kanalizací uloženy rozvodné sítě jiných společností.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 174 metrů dlouhého úseku betonové kanalizace o průměru 250 až400 mm za kameninu o průměru 250 mm. Kanalizace bude vymístěna mimo původní trasu, směrem ke středu silnice III/26847. Součástí stavby bude vybudování 11 nových revizních šachet a vybudování tří nových uličních vpustí. Původní kanalizační stoka bude v nepotřebném rozsahu 182 metrů zrušena zaplavením betonem, včetně zrušení původních šachet a uličních vpustí. K závěrečné obnově povrchu komunikace dojde v rámci navazující plánované investiční akce města Nový Bor.

Rekonstrukce má podle místopředsedy představenstva SVS Petra Skokana přispět k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 30 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. února 2012. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 31. července 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 35,6 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace