Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Chomutově

23. srpna 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

10072011198

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Chomutově ve Škroupově ulici další ze svých  letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 2,8 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Podle generálního ředitele SVS Miroslava Harciníka přispěje souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace ve Škroupově ulici do budoucna k bezproblémovým dodávkám pitné vody i odvádění splaškových vod pro asi 30 připojených obyvatel.

Stávající betonová kanalizační stoka ve Škroupově ulici byla uvedena do provozu v roce 1920. V úseku o délce 55 metrů má průměr 400 mm, v dalším úseku o délce 67 metrů má průměr 300 mm. Potrubí je ve špatném technickém stavu, beton je zkorodovaný a vykazuje podélné i příčné praskliny. Vodovodní litinový řad v téže ulici pochází rovněž z roku 1920. Vzhledem ke stáří materiálu je již žádoucí toto potrubí vyměnit.

V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace a vodovodu. Rekonstruováno bude 122 metrů kanalizace, kdy se nově použije kameninové potrubí o průměru 300 mm. Vyměněno bude i 120 metrů vodovodu, nově bude použita litina o průměru 110 mm. Dojde také k opravěveřejných částí stávajících tří kanalizačních a tří vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 2,326 milionů korun (bez 20 procent DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Stavební práce byly zahájeny v červenci a mají být dokončeny do 31. října 2011.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace