Severočeská vodárenská provádí rekonstrukci vodovodního přivaděče Bílence – Hrušovany

3. října 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

kohoutek-umyvadlo-voda1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodního přivaděče Bílence – Hrušovany ve finančním objemu 4,4 milionů korun včetně DPH. Uvedla to dnes mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Uvedená rekonstrukce má přispět do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro 250 připojených obyvatel obce Hrušovany. Ta je nyní zásobována z dolního vodárenského pásma Chomutov. Na stávajícím přivaděči do obce Hrušovany je posilovací stanice Bílence, která zvyšuje tlak v přivaděči. Přivaděč z PVC byl uveden do provozu roku 1976 a vlivem stáří je opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního PVC potrubí za odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 160 mm v délce 445 metrů a o průměru 150 mm v délce 545 metrů, celkem tedy 990 metrů. Trasa přivaděče je vedena převážně ve volném terénu s dvěma podchody pod řekou Chomutovkou a bezejmenným potokem. Vzhledem ke špatné prostupnosti území, kde jsou pozemky ve vlastnictví řady subjektů, bude stavba provedena bezvýkopovou metodou, řízeným podvrtem.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 3,657 milionů korun bez DPH. Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v srpnu 2011, stavební práce byly zahájeny v září 2011. Termín dokončení je stanoven  do 30. listopadu 2011.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace