Severočeská vodárenská dnes zahájila rekonstrukci úpravny vody III Mlýn

20. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

IMG_7925

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dnes zahájila na Chomutovsku svou letošní první velkou stavbu v Ústeckém kraji – první etapu rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stavba, jež vyřeší kalové hospodářství úpravny vody, představuje podle něj realizační náklady ve výši 44,7 milionů korun (bez DPH). „Přesouváme těžiště investičních aktivit SVS na oblast opatření v procesu výroby a distribuce pitné vody. Máme povinnost naplnit požadavky stále se zpřísňující legislativy a vybavit naše úpravny tak, aby plně odpovídaly nejnovějším trendům úpravy pitné vody,“uvedl k zahájení stavby předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Podle chomutovského radního Jindřicha Stádníka nebude mít přitom průběh stavby na obyvatele žádný negativní dopad, protože vzniklý deficit ve výrobě vody v soustavě bude pokryt vyšší produkcí z jiných zdrojů. S tím souhlasí i generální ředitel společnosti SMP CZ, představitel zhotovitele stavby Martin Doksanský. „Měla by to být rychlá stavba s prověřenou technologií. Ale u rekonstrukcí je potřeba očekávat specifické problémy,“ říká Doksanský.

Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování města Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov a vodní tok Chomutovka. Maximální výkon technologické linky úpravny vody je 190 l/s, průměrný 120 l/s.

V současnosti má úpravna vody zastaralé technologické zařízení.  Rekonstrukce úpravny vody je projekčně rozdělena do dvou etap. V první (dnes zahajované) etapě dojde k rekonstrukci kalového hospodářství, které bude nahrazeno moderní technologií strojního odvodnění kalů. Ve druhé etapě budou rekonstruovány ostatní části úpravny.

Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, prací vody z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) budou odváděny na kalové hospodářství, kde budou strojně odvodňovány. Odsazená voda bude vypouštěna přes retenční nádrž do řeky Chomutovky. Budou rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže, dojde k jejich navýšení přibetonováním (na objem 2 x 275m3), zastřešení a zasypání. Rekonstruována bude také retenční nádrž a částečněi provozní budova úpravny. Nainstalovány budou dvě nové flotační jednotky, určené k zahuštění odpadních vod na kal, vystavěn bude přístavek pro šnekový lis a kontejner, a jímka pro vápenné kaly. V areálu budou rovněž provedeny související úpravy trubních vedení. Nová linka kalového hospodářství je nadimenzována na výhledový stav po druhé etapě rekonstrukce.

Rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody bude částečně probíhat za provozu úpravny, kompletní odstávka je plánována jen na přibližně tři měsíce, při rekonstrukci kruhových nádrží. Výkon úpravny vody III. Mlýn se v době rekonstrukce předpokládá pouze cca. 70 l/s. Vzhledem k souběžné rekonstrukci dvou velkých úpraven vody (ÚV III. Mlýn a ÚV Jirkov) bude vzniklý deficit ve výrobě vody v soustavě pokrýván vyšší produkcí z ÚV Meziboří.

Investorem akce je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012 a má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. října 2012. Po dokončení stavby bude následovat roční zkušební provoz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace