Šestý ročník filmů s tématikou přírody se blíží

1. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Logo LSFF 2016

V pořadí šestý ročník Life Sciences Film Festivalu (LSFF) se uskuteční letos ve dnech 17. až 23. října na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU) a v Kampusu Dejvice. Informoval o tom dnes mluvčí ČZU Josef Beránek.

Pro návštěvníky LSSF je připraveno na 50 dokumentárních filmů, včetně diskusí a prezentací, které se z nejrůznějších úhlů pohledu zabývají otázkami vlivu člověka na přírodu, produkcí potravin či udržitelného rozvoje. Filmy budou soutěžit o ceny jednotlivých fakult a o Velkou cenu LSFF spojenou s odměnou 3 000 Eur. Podrobnosti o festivalu naleznete na stránkách www.lsff.cz.

Pořadateli festivalu je ČZU a Harvest Films, z. s., letošní novinkou je umístění všech festivalových projekcí do auly ČZU. Vstup na všechny filmy a doprovodné akce je pro studenty, pedagogy i veřejnost zdarma.

Festival pokračuje i po vyhlášení vítězných filmů. Ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie, Národní technickou knihovnou a Kampusem Dejvice na něj ve dnech 21. až 23. října navazuje Food Film Festivalová (FFF) sekce.

Hlavními tématy letošního šestého ročníku LSFF budou:

možnosti využití zdrojů obnovitelné energie

vizualizace – pohledy na povrch i pod povrch přírodních procesů – drony jako prostředek pro monitorování stavu přírody

udržitelné zemědělství, ekonomické souvislosti & vliv na komunity a životní prostředí

výživa, zdraví a potravinová bezpečnost

ekonomika – o změnách paradigmatu a možném příštím vývoji systémů

Life Sciences Film Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

Naše voda, logo festivalu: LSFF

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství