Server Suchejezy.cz bude spolupracovat s ČIŽP

12. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

suchý jez Libštejnský mlýn - raft Berounka

Projekt www.suchejezy.cz získal silného spojence. Tím je, jak informoval po jednání s vedením České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany a vodáckého serveru raft.cz., právě ČIŽP.

Na společné schůzce mezi ČSK, raft.cz a ředitelem inspekce se podařilo najít shodu v otázkách suchých jezů a jejich kontroly. Vzhledem k tomu, že inspektoři nemohou být u jezů neustále, ale vodáků suchým korytem prochází tisíce, stačí jen zadat tuto skutečnost do databáze a data budou předány inspekci.

Díky této spolupráci se urychlí případná kontrola a o to dříve může být zjednána náprava. Inspektoři mohou kontrolovat minimální zůstatkové průtoky (MZP) a jejich vliv na životní prostředí. Dokonce je možné špatně nastavené MZP po schválení krajským úřadem jednostranně zvýšit. Doteď jsme postupovali zasíláním dopisů na místně příslušné městské úřady s vodoprávními úřady, jenže od některých jsme nedostali odpověď ani po půl roce. A když odpověď přišla, většinou kontrola neodhalila žádné pochybení. Jak by také mohla, když byla předem ohlášena. Komunikaci s úřady uvádíme u detailů jednotlivých jezů v databázi, můžete si sami udělat názor. Více o spolupráci s ČIŽP sdělíme na připravované tiskové konferenci na začátku prázdnin.

Co je nového u suchých jezů, aktuálně sděluje Petr Ptáček:

Na jezu v Kácově bude umístěn vpravo i vlevo nerezový fix, který bude signalizovat dodržování MZP. V případě focení suchého jezu je nutné postupovat dle návodu a fotit i tento fix. Na jezu v Ledči, kde není dodržován MZP a navíc jsou v přelivné ploše zabetonované kameny, zahájil Městský úřad Světlá nad Sázavou v souladu se stavebním zákonem řízení o jejich odstranění a projedná uložení sankcí. Libštejnský mlýn (na ilustračním foto) na Berounce zůstává stále suchý.

Na Valentovském mlýnu na Berounce dochází během odpoledních hodin k vypuštění celé zdrže, kdy se objevují vysychající rozbahněné břehy a je obnažené těleso jezu. Celý proud řeky mizí bez zpomalení do česel elektrárny, což může být pro vodáky nebezpečné. K večeru pak dochází opět k napouštění. Že by snaha o získání co nejvíce financí během odpolední špičky?

Na Kaceřovském mlýně už je hotová propust a celý jez funguje ve zkušebním provozu. Bohužel krásná propust je zahrazena, neteče tam skoro žádná voda. Proto jsem učinil dotaz na vodoprávní úřad v Rokycanech a dostal jsem překvapivou odpověď: „Sportovní propust je určená k přetahování lodí a nebyla myšlena tak, že bude pro lodě s posádkou splavná.“

Bohužel to není černý humor, v manipulačním řádu je opravdu stanoven průtok propustí 0,4 m3/s. Čeho se ještě se od úřadů dočkáme? Napadá mě např., že úseky řek pod jezy nejsou určené pro splouvání, ale přetahování, tak proto jsou suché. Podáme podnět na podnik Povodí Vltavy, který trval na vybudování propustě, aby se pokusil zjednat nápravu a vysvětlil, že sport rozhodně není přetahování lodí suchou propustí.

Naše voda podle www.raft.cz, foto raft.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině