Seminář: Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

7. listopadu 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

voooo

Seminář na téma Zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích se koná 10.11. od 9 hodin v přednáškovém sále Povodí Vltavy. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Partnery semináře jsou AOPK ČR, Povodí Vltavy, s.p., Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Koná se v přednáškovém sále Povodí Vltavy s.p. na adrese Holečkova 8, Praha 5 – Smíchov.

Hlavními tématy letošního ročníku semináře jsou

– Postup prací při zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí,
– Metodické postupy hodnocení funkčnosti realizovaných rybích přechodů podmínkách ČR i v zahraničí,
– Nové zahraniční přístupy a nové technologie pro zprůchodňování migračních bariér,
– Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství