Seminář Jezy a vodní turistika

Aktualizováno 12. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodáci na Vltavě - NP Šumava - Štěpán Rosenkranz

Zejména bezpečnosti jezů bude věnován seminář, který pořádá za účasti vodáků v úterý 7. dubna Česká Vědeckotechnická vodohospodářská společnost, odborná skupina Vodní toky a nádrže. Informuje o tom vodácký server raft.cz.

Název semináře je „ Jezy a vodní turistika“ a bude se zaobírat vodáckým tématem. Kromě přednášky na téma jezů, jejich vývoj a účel, bude velmi zajímavá přednáška na téma hydraulických jevů na jezech, tedy jak funguje proudění a co ta voda vlastně pod jezem dělá od Ing. Havlíka z ČVUT. Další část pak bude věnována obecně fenoménu vodní turistiky v ČR, (Pavel Šálek), rizika na řekách (nebezpečné jezy, jak stavět bezpečnější jezy a též sucho pod jezy) bude přednášet Petr Ptáček a zásahy HZS ve spojitosti s vodní turistikou Jakub  Nebesář z HSZ. Velmi zajímavá bude též přednáška zástupců jednotlivých povodí, jakým způsobem se snaží zmírňovat nebezpečí na jezech a řekách a na konec zástupce Státní plavební správy poví o právních předpisech pro provoz plavidel na tocích.

I když přednáška je určena spíše pro odbornou veřejnost (projektanti vodních staveb, zástupci povodí …), může se jí zúčastnit kdokoliv. Jen je nutné uhradit účastnický poplatek, který bohužel není zrovna nízký. Celý program s přihláškou naleznete na webu www.cvtvhs.cz.

„Co je ale velmi důležité, že se něco podobného vůbec uskuteční. Znamená to, že vodáci začínají být pro státní podniky povodí partnery, a že jsou povodí ochotna se zabývat našimi problémy a připomínkami. Pomalu se zúročuje několikaletá práce, kdy od vzájemného obezřetného přístupu pochopila většina státních podniků, že vodácké téma je důležité a že stojí za to se mu věnovat. Již minulá sezóna, kdy byly například postaveny čtyři nové propustě, ukazuje, že se s vodáky na řekách počítá,“ konstatuje Petr Ptáček z Vodácké školy záchrany.

Jednotlivé prezentace budou podle něj ke stažení na webu www.cvtvhs.cz.

Zdroj:  www.raft.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství