Seminář: Jak získat peníze pro ochranu přírody?

13. dubna 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministerstvo životního prostředí pořádá seminář pro zájemce o čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 4. Koná se 26. dubna, uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny.

Seminář je vhodný pro žadatele OPŽP 2014+, kterým nabízí prezentaci prioritní osy 4, která je administrována AOPK ČR. V rámci prezentací budou žadatelé seznámeni s harmonogramem výzev, budou provedeni procesem podání žádosti, budou jim poskytnuty informace ke kontrole formálních náležitostí i obecné přijatelnosti a budou konkrétněji seznámeni s jednotlivými specifickými cíli. Na závěr bude i prostor pro dotazy účastníků semináře.

Termín konání: 26.4.2016 od 9.00 do 13.00 hod.

Místo konání:   Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65, 100 00 Praha 10

zasedací místnost č. 959

Program semináře:

Podání žádosti v ISKP14+

Formální náležitosti žádosti a podmínky obecné přijatelnosti

Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území a 4.2 – Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Vstup na seminář je zdarma, pro registraci je nutné se přihlásit na mailové adrese martina.muchova@nature.cz nejpozději 20.4.2016.

Registrovaným účastníkům budou prezentace zaslány dva dny předem na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zdroj: AOPK

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině