Sedm signatářů dnes podepsalo prohlášení o odpovědném hospodaření s vodou

20. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

IMG_2568_ZMENS

Motivovat další firmy, aby přijaly závazky týkající se především odpovědného hospodaření s vodou, je cílem prohlášení „Firmy a voda 2014+“, které dnes v pražském hotelu Rott podepsali zástupci sedmi komerčních společností.

Stalo se tak v rámci konference na podporu Světového dne vody v České republice „Voda 2014“. Prohlášení vzniklo v rámci aktivit platformy Byznys pro život – tematické expertní skupiny Firma a voda, pod patronací společnosti Heineken Česká republika. Jeho iniciátoři se shodli na tom, že voda je jedním z klíčových prvků jejich podnikání a zavázali se proto nakládat s ní odpovědným a dlouhodobě udržitelným způsobem.

Kromě společnosti Heineken dnes podepsali prohlášení zástupci společností Škoda Auto, ČEZ, Plzeňský Prazdroj, Skanska, hotelu Mosaic House a právnické kanceláře Ambruz Dark (všichni na ilustračním snímku spolu s představitelkou platformy Byznys pro život).

Zmiňované prohlášení obsahuje tři body:

  1. Zavádět ekonomicky i ekologicky opodstatněné metody snižování odběru vody z vodovodní sítě, případně čerpání podzemních v a povrchových vod. Aplikovat způsoby, které umožňují v co nejvyšší míře omezit znečištění vypouštěných vod. Zohledňovat a eliminovat při výstavbě a pronájmu budov možný dopad na místní klima.
  2. Dlouhodobě monitorovat, měřit a vyhodnocovat spotřebované množství a způsoby, kterými je ve firmě s vodou nakládáno.
  3. Vzdělávat zaměstnance v oblasti šetrného nakládání s vodou a informovat o něm veřejnost.

„K přijetí těchto základních principů vyzýváme i další společnosti působící v České republice. Jsme si vědomi toho, že i v naší geografické oblasti není budoucnost udržitelných vodních zdrojů samozřejmostí,“ píše se v závěru dokumentu.

Naše voda – Petr Havel, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace