Sedlec na Litoměřicku bude mít moderní přivaďeč

8. srpna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další ze svých  letošních plánovaných investičních akcí a to rekonstrukci vodovodního přivaděče pro obec Sedlec. Portálu Naše voda to dnes řekl mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že práce budou bezvýkopové.

„Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti. Do obnovy letos věnujeme přibližně 60 procent z celkového objemu na investice. Rekonstrukce téměř 1300 metrů přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro cca dvě stovky obyvatel obce,“ uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Stávající ocelový přívodní řad o průměrech 150 a 100 mm je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, v důsledku čehož docházelo k opakovaným poruchám v dodávkách vody z důvodu praskání trubního materiálu. Cílem stavby je zajistit rekonstrukcí řadu zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou.

V rámci investiční akce SVS bude nově použito potrubí průměru 110 mm v celkové délce 1274 metrů z odolného polyetylénu (PE) s ochrannou vrstvou. Současně s přivaděčem bude v délce 178 metrů postaven i nový zásobovací řad průměru 160 mm. Součástí akce bude výměna hydrantů, rekonstrukce armaturní šachty a armaturní komory ve vodojemu, přepojení stávajících napojených řadů a přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase.

Stavba bude prováděna bezvýkopovou technologií „cracking“. Jde o metodu zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí – používá se zpravidla v místech, kde je nutno chránit porosty nebo zachovat dopravu na komunikaci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště v červenci 2012. Stavební práce mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace