Sdělení Evropské komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu

10. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

třídění odpad druhy - IMG_8124

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu (2018/C 124/01). Informuje o tom portál tretiruka.cz.

Jeho účelem je poskytnout technické pokyny k některým aspektům směrnice 2008/98/ES o odpadech („rámcová směrnice o odpadech“, anglická zkratka „WFD“) a rozhodnutí Komise 2000/532/ES o seznamu odpadů („seznam odpadů“, anglická zkratka „LoW“) ve znění revidovaném v letech 2014 a 2017. Zejména poskytuje objasnění a pokyny pro vnitrostátní orgány včetně místních orgánů a pro podniky (např. k problematice povolování) ohledně správného výkladu a uplatňování příslušných právních předpisů EU týkajících se klasifikace odpadů, jmenovitě identifikace nebezpečných vlastností, posouzení toho, zda má odpad nebezpečné vlastnosti, a v konečném důsledku klasifikování odpadu jako nebezpečného, nebo nikoliv nebezpečného.

Dokument ke stažení: Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu

Zdroj: https://www.tretiruka.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace